Onderwijskundige ondersteuning Pilot Kwalificatietraject studieadviseurs EUR

Toelichting Sinds juli 2013 is een werkgroep studieadviseurs van de Erasmus Universiteit bezig om een kwalificatietraject voor studieadviseurs vorm te geven. Risbo heeft de werkgroep ondersteunt in de voorbereiding van het kwalificatietraject, onder andere met het opstellen van de gewenste competenties voor de (beginnende) studieadviseur en de vormgeving van het pilottraject. Tijdens de uitvoering van de pilot zal Risbo de beoordelaarsrol op zich nemen.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement