Vrijwilligerswerk bij de politie

Client: WODC; de heer G. Haverkamp, Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Het onderzoek heeft tot als doel een overzicht te geven van de huidige stand van de kennis in Nederland en in het buitenland op het gebied van het vrijwilligerswerk bij de politie (inclusief aspecten die gaan over arbeidsrecht, rechtspositie en sociale zekerheid). Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in ontwikkelingen in vergelijkbare sectoren zoals brandweer, defensie, zorg en lokale initiatieven (zoals o.a. veiligheid, toezicht en handhaving). Ten slotte zal, met behulp van de verkregen informatie, geÔnventariseerd moeten worden hoe er nieuwe en kansrijke mogelijkheden zijn te creŽren voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij de politie (innovaties) en hoe dit binnen de politie geÔmplementeerd kan worden.

Het volledige rapport kunt u vinden op https://www.wodc.nl/binaries/2452-volledige-tekst_tcm28-73531.pdf

Het project is ook besproken in JustitiŽle verkenningen: http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/justitieleverkenningen/2016/5/JV_0167-5850_2016_042_005_006

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement