Instroommonitor 2014

Client: SSC- OOS EUR

Risbo ondersteunt de EUR sinds 2011 bij het verzamelen van informatie over studenten die starten aan een bacheloropleiding. Hiervoor is de zogenoemde Instroommonitor ontwikkeld: een vragenlijst voor alle aanmelders over hun studiekeuzegedrag en verwachtingen van het studeren. In verband met de nieuwe wet Kwaliteit in Verscheidenheid wil de EUR de Instroommonitor verweven in het beleid op studiekeuze. Risbo is verzocht de vragenlijst voor dit beleidsdoel aan te passen en mee te denken over wat voor studiekeuzeadvies aan de student kan worden gegeven.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement