Casestudies en Opinieonderzoek Beter presteren

Client: Programmabureau Beter Presteren, gemeente Rotterdam

Beter Presteren is een onderzoek naar de relatie tussen ingezette maatregelen vanuit de stad, het schoolbestuur en het schoolbeleid en de ontwikkeling van onderwijsresultaten gebaseerd op kwalitatieve analyses verkregen uit casestudies. Hierbij wordt er ook een opinieonderzoek uitgevoerd onder docenten, ouders en leerlingen naar hun waardering over de ontwikkelingen van het programma Beter Presteren in het Rotterdamse onderwijs. Voor dit opinieonderzoek worden enquetes afgenomen en diepte-interviews gevoerd. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent en de instellingen Inholland, CED-groep en Risbo zijn hierbij betrokken.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement