Onderzoek Learning analytics

Client: CvB EUR

In digitale leeromgevingen zoals Blackboard worden automatisch veel gegevens van en over studenten verzameld. Voorbeelden zijn gegevens over het aantal keer dat studenten documenten raadplegen, de deelname van studenten aan discussiefora, het uploaden en downloaden van opdrachten, en de deelname en scores van studenten op online (deel)toetsen. In de praktijk wordt tot nu toe weinig met deze informatie gedaan. De vraag is hoe deze data kunnen worden omgezet in nuttige informatie voor docenten en beleidsmakers en hoe deze data potentiŽle 'learning analytics' kunnen worden met als uiteindelijk doel het studiesucces van studenten te verbeteren. Uit de automatisch verzamelde gegevens in een digitale leeromgeving kan veel informatie worden gehaald over het gedrag van studenten in de leeromgeving. Door de gegevens uit de digitale leeromgeving te koppelen aan andere gegevens, zoals de studieresultaten van studentenvoor een vak, kunnen potentieel interessante inzichten worden opgedaan, bijvoorbeeld over de relatie tussen het gedrag van studenten in de leeromgeving (eventueel ook vroegtijdig in een vak) en het uiteindelijke resultaat dat ze behalenvoor een tentamen bij een vak. Wanneer er meer inzicht is in de relatie tussen het studiegedrag van studenten in een digitale leeromgeving en het resultaat dat ze uiteindelijkvoor een vak behalen, kan hier op worden geintervenieerd. Ook kunnen potentiŽle inzichten in de relatie tussen het studiegedrag van studenten in een digitale leeromgeving en het resultaat dat studenten uiteindelijk op een vak behalen, worden gebruikt als input voor het effectief inrichten van de digitale leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hiermee het studiesucces van studenten positief beinvloed wordt (Goldberg & McKhann, 2000; Taradi, Taradi, Radic, & Pokrajac, 2005).

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement