Verkenning Big Data bij de Belastingdienst

Client: Belastingdienst

In de Kennisagenda Belastingdienst wordt een overzicht gegeven van de vragen die in de komende jaren beantwoord zouden moeten worden om koers te kunnen houden. Een belangrijk onderwerp hierbij is de vraag hoe kennis uit gegevens kan worden verkregen. In deze offerte wordt deze vraag toegespitst op het aspect Big Data. Gelet op de huidige inzichten met betrekking tot het gebruik van Big Data zal in de eerste plaats de vraag beantwoord moeten worden of de tijd rijp is om Big Data te gebruiken bij het verkrijgen van kennis uit gegevens. De vraagstelling heeft daarmee het karakter van een verkenning.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement