Sirius

Vanaf 1 januari 2012 voert Risbo activiteiten uit in het kader van een Europees project SIRIUS (onderwijs voor kinderen met een migrantenachtergrond). Het project wordt door de Universiteit van Barcelona geleid. Risbo trekt één van de drie werkpakketten ('schooling') en de sociologie op de EUR trekt één van de andere pakketten ('support projects'). In 2012 was het thema van het 'schooling' werkpakket professionele ontwikkeling en zijn diverse activiteiten uitgevoerd. Er is een survey onder alle deelnemende landen uitgevoerd (over beleid en good practices op het gebied van professionele ontwikkeling bij docenten), er is een peer review georganiseerd in Zagreb (Kroatië) en er is een bijeenkomst georganiseerd voor beleidsmedewerkers in Rotterdam.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement