Evaluatie Vakantiescholen 2012-2013

Client: Gemeente Rotterdam/Programmabureau Beter Presteren JOS

In de zomer van 2013 heeft de KWP Rotterdams Talent (uitgevoerd door Risbo, CEDgroep en Hogeschool Rotterdam) onderzoek gedaan naar het effect van de Rotterdamse vakantieschool op drie niveaus: Welk soort of soorten vakantieschoolprogramma is bepalend voor een positief effect op leerling-niveau? Wat is het effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen? En wat is de betekenis van de vakantieschool voor leerlingen, ouders en leerkrachten? Op basis van de eerste twee vragen is een kwaliteitseisenlijst opgesteld die met de gemeente Rotterdam is gedeeld. De laatste vraagstelling wordt bepaald aan de hand van een itemanalyse op CITO-toetsen; dit vindt plaats in februari 2014, waarna het eindrapport in maart 2014 zal verschijnen.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement