Illegale vreemdelingen in Nederland 1997-2009

Client: Ministerie van Justitie - WODC

In opdracht van het WODC wordt een onderzoek gedaan naar de overkomst, omvang en compositie van illegalen ten behoeve van een hoofdstuk over illegaliteit in de Migratiekaart 2010 van het WODC. Het hoofdstuk wordt opgesteld door een samenwerkingsverband van Risbo en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de EUR.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement