Mobiliteit Antilliaans-Nederlandse jongeren.

Client: Ministerie VROM/VWI

Vanuit verschillende kanten komen er signalen dat er sprake is van een hoge mobiliteit onder Antilliaans-Nederlandse jongeren. Het gevolg hiervan is dat er geen (volledig) beeld meer bestaat van de problematiek van deze jongeren in de gemeente waar zij staan ingeschreven. Voorts is het in gemeenten waar een deel van deze problematiek zich afspeelt vaak moeilijk om effectief beleid te voeren omdat ze door de mobiliteit moeilijk te bereiken zijn en/of de problemen niet door ingezetenen worden veroorzaakt. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 22 Antilianen gemeenten voert Risbo een inventariserend onderzoek uit naar de aard, omvang, oorzaken, motieven en consequenties van de mobiliteit onder Antilliaans-Nederlandse jongeren. Het uiteindelijke doel is meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om de uitvoering van het (gezamenlijk) beleid (met de 22 Antillianengemeenten) gericht op de Antilliaans-Nederlandse jongeren te verbeteren. Het project is eind 2010 van start gegaan en moet medio 2011 zijn afgerond.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement