Bijsluiter intern Klant Tevredenheidsonderzoeken (iKTO)

Client: Ministerie van BZK, DGOBR

Het Center for Public Innovation ondersteunt de opdrachtgever bij het ontwikkelen van een bijsluiter bij interne klanttevredenheidsonderzoeken (iKTO) en rijksbrede benchmarks. De bijsluiter geeft aan hoe met de cijfers van iKTO en rijksbrede benchmarks kan worden omgegaan.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement