Balanced Scoreboard Internationalisation EUR

Client: EUR

De Erasmus Universiteit heeft grote ambities op het gebied van internationalisering. Om de voortgang van het internationaliseringsbeleid periodiek te kunnen monitoren is Risbo gevraagd om een intern benchmark-instrument te ontwikkelen. In het benchmark-instrument staan vier kansen voor internationale groei centraal (Santiago, Tremblay, Basri & Arnal, 2008): Building of knowledge bases through research (het versterken van de kennisbasis door onderzoek). Creation of capabilities through education, teaching and training (het versterken van competentieontwikkeling door onderwijs en onderzoek). Diffusion of knowledge through interactions with knowledge users (het verspreiden van kennis). The maintenance of knowledge and knowledge services (het onderhouden van kennis en bieden van kennisservices). Voor elk van deze vier groeikansen ontwikkelt Risbo meetbare indicatoren. Daarnaast ontwikkelt Risbo een digitaal instrument (spinnenweb), waarmee jaarlijks de score van de verschillende organisatieonderdelen van de EUR (faculteiten en bedrijven) op de vier groeikansen visueel wordt gepresenteerd.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement