Sociaal Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden

Client: IHS-RMT

IHS is een van de vijf instituten voor internationaal onderwijs in Nederland en richt zich op training, onderzoek en advies op het gebied van Housing, Urban Development, Urban Managment en Urban Policy an Planning. IHS is een onderdeel van de School of Economics (ESE) en Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Risbo is gevraagd voor Masterstudenten van IHS enkele workshops te organiseren over sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden. In de workshops komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekmethoden aan bod. Studenten krijgen een introductie in het verrichten van onderzoek en verschillende typen van onderzoek, en gaan zelf aan de slag door het formuleren van een heldere onderzoeksvraag, het kiezen van (een) geschikte onderzoeksmethode(n) en het daadwerkelijk uitvoeren van enkele basis onderzoektechnieken.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement