Inventariseren en beschrijven van Inspiratiebeelden

Client: Ministerie BZK

Het CPI is gestart met een eenmalig onderzoek (vanuit het Programma Vernieuwing Rijksdienst van BZK). Het doel van het onderzoek is het inventariseren en beschrijven van Inspiratiebeelden, ofwel domein- en procesoverstijgende initiatieven die zijn ontplooid om het functioneren van de Rijksdienst te verbeteren.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement