Tweeluik religie en publiek domein

11 februari 2020
Vrijdag7 februari 2020 werd in het stadhuis van Utrecht het geactualiseerde ‘Tweeluik religie en publiek domein: handvatten voor gemeenten over de scheiding tussen kerk en staat’ gepresenteerd. Deze publicatie is uitgegeven door het ministerie van BZK en de VNG met betrokkenheid van het ministerie van SZW. Het Tweeluik werpt opnieuw licht op de relaties tussen gemeenten en religieuze organisaties en actualiseert waar nodig de juridische kaders en praktische handvatten. Ten behoeve van dit Tweeluik hebben onderzoekers van Risbo empirisch onderzoek verricht bij gemeenten en religieuze organisaties.

Raadpleeg hier het Tweeluik.
Share:    

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement