Evaluatie Onderwijsraad 2013-2018

5 december 2019
Risbo heeft op basis van de kaderwet adviescolleges het functioneren van de Onderwijsraad over de periode 2013-2018 geëvalueerd.
De hoofdvraag voor het evaluatieonderzoek luidde: “Hoe heeft de Onderwijsraad in de periode 2013-2018 gefunctioneerd, mede gezien zijn formele, wettelijk vastgestelde taken, zijn centrale missie en doelen en wat kan de Onderwijsraad in zijn functioneren verbeteren?”
De evaluatie gaat in op de missie en doelen van de Onderwijsraad, de selectie en totstandkoming van de adviezen, het aantal uitgebrachte adviezen en de balans in de adviezen, de kwaliteit en impact van het werk van de Onderwijsraad en het totaalbeeld van het werk van de Onderwijsraad.
Het evaluatierapport is te vinden op de website van de Onderwijsraad.

Share:    

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement