Erasmus+ project #IBelong beoordeeld als 'Good Practice Example'

12 mei 2022

Rick Wolff is als ontwikkelaar, uitvoerder en onderzoeker betrokken geweest bij het Erasmus+ project #IBelong. Het #IBelong project, dat liep van 2018 tot en met eind 2021, is een innovatief programma van evidence-informed interventies om de sense of belonging en het studiesucces van met name eerste generatiestudenten en studenten met een migratieachtergrond te vergroten.

Read more

SUTQ Final Symposium

17 februari 2022

SUTQ Final Symposium

Read more

Sterk dalend vertrouwen in de overheid: de laag-vertrouwensamenleving

1 november 2021

Nederland heeft in september 2021 het karakter van een laag-vertrouwensamenleving. Er is sprake van een sterke afname van het vertrouwen in de overheid in het afgelopen anderhalf jaar: van bijna 70 procent in april 2020 naar minder dan 30 procent in september 2021. Daarnaast is sprake van een lichte afname in het onderling vertrouwen tussen mensen. Mensen vertrouwen vooral verwanten (familie en vrienden) en personen waarmee men een persoonlijke relatie kan onderhouden, zoals de huisarts. Wantrouwen ten opzichte van de overheid is een belangrijk motief van ongevaccineerden om zich niet te laten vaccineren. Daarnaast bestaat er een samenhang tussen het gebruik van sociale media als primaire informatiebron en een gering vertrouwen in de overheid en een geringe vaccinatiebereidheid.

Read more

EUR Senior Examination Qualification

28 september 2021

Read more

SKO / SUTQ trajectory autumn 2021: open for registration

28 juni 2021

The dates for the SUTQ/SKO starting in november 2021 are available.
Want to join the SUTQ? Then sign up before the 1st of March.
This inspiring and challenging trajectory aimed at educational innovation is accessible for lecturers with an UTQ certificate and 5 years of teaching experience.

Read more
 
 
Tel +31 10 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement