Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005 - 2008
Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen in de media
PERSBERICHT: Voorwaarden voor succes achter de voordeur
Educatieve Minoren
Inzicht in wijkgericht werken
JORP: Een toekomstbestendige aanpak?!
SKO traject 2016-2017 voor senior docenten. Meld je nu aan!
Vacature Risbo docenttrainer onderwijsadviseur
Evaluatiesessies Prognoses bij Rijkswaterstaat
Evaluatie Onderwijsraad 2013-2018
De waarde van het praktijkschooldiploma
Rapport Kansrijke Toekomst
Als ervaren docent toch een BKO?
SKO traject 2016-2017 voor senior docenten. Meld je nu aan!
Scholing en training Opleidingscommissies
BKO nieuwe stijl
Basis Kwalificatie Examinering (BKE) voor EUR docenten
ESSB Master Psychology of the Digital Media, volledig online!

Thema's en afdelingen

Ondersteuning (opleidings)accreditatie
Digitaal en online toetsen
Zelfredzaamheid, activering en burgerparticipatie
Sociale interventies
Effectiviteit van onderwijsbeleid
Theory of Change
Ontwikkelingsgericht handelingsonderzoek

Projecten

Kwaliteitszorg
Minorsysteem EUR: Naar tevredenheid van studenten?
Begeleiding bij de implementatie van een digitaal portfolio in de opleiding bachelor 1 van iBMG
Kwaliteitszorg FRG
Minorsysteem EUR 2009
Evaluatie Mentorenproject EUR 2001 - 2008
Herziening vakevaluaties iBMG
Evaluatie Minorsysteem 2010
Effectiviteit van etnische specifieke trajecten
Studiesucces Haagse Hogeschool
Kleinschalig onderwijs ESL
Evaluatie Vakantiescholen 2012-2013
Training Sessions RSM Representation Group
Reflexieve Netwerkevaluatie Buurtcirkels
SKO Senior Kwalificatie Onderwijs 2014 -2015
Onderzoek compensatoir toetsen ESL
Monitor Honours Onderwijs EUR
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2016
Traject SKO 2016-2017
Ondersteuning Evaluatie Project Studiesucces TU Delft
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2017
Governance - Nationale Politie
SKO 2017-2018
Terugkomdag Tutoren Wijsbegeerte
BKO nieuwe stijl
Evaluatie van Evalitycs
SKO traject 2018-2019
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2018
Rol Risbo bij de Tussentijdse Opleidings Evaluatie (TOE) van de Research Master Infection and Immunity
Rol Risbo bij de Tussentijdse Opleidings Evaluatie (TOE) van de Research Masters Health Sciences/ Clinical Research
Advies aan tafel bij evaluatiesessies prognose SLA-indicatoren Rijkswaterstaat
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2018-2019
Ontwikkeling en evaluatie van het vak Communicating Sustainability in an intercultural context
Evaluatie van de Onderwijsraad over de periode 2013-2018
Overkoepelende evaluatie projecten fonds ZOZ
Evaluatie Persoonlijke Aanpak Delft
BKO-PGO op maat ESSB, DPECS
Evaluatie invoering diploma praktijkschool
Evaluatie Minoren EUR
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2019-2020
Evaluatie Programma Weekendschool Petje Af
Advies Risbo project Examination Board RSM
Monitoring REACT Gaan voor een Baan project
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2020-2021
Impactonderzoek MicroLabs
Evaluatie programma Back on Track
Ontwerpsessie: Evaluating Societal Impact
Digital Learning Objects kwalitatief onderzoek
Minor Legal Technology
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2021 - 2022
Focusgroepen voor evaluatieonderzoek DLO’s
Assessing courses of the online learning agreement (AsCOLA) – Erasmus+

Publicaties

Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs 2000-2001.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2002-2003; verslag van de vierde meting van het zelfevaluatie-instrument Succes- en faalfactoren.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 1999/2000; de eerste meting met het zelfevaluatie-instrument.
Wetenschappelijke onderbouwing van het beoordelingskader voor zelf-evaluatie-instrumenten voor scholen.
Institutional Context of Education Systems in Europe.
Beschikbaarheid, Bereik en Behoefte.
Evaluatie Specieel 2.
Succes- en faalfactoren in de BVE: uitkomsten van een zelfevaluatie-instrument ter verhoging van het rendement.
Project Interval Leren: evaluatie van het leertraject VoorWerk voor (dreigend)
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie; de ontwikkeling en een pilotstudie van een zelfevaluatieinstrument ter verhoging van het rendement in de regio Rijmond.
Evaluatie Techniek maakt het: effecten op het rendement van ROCs en instrumenten voor het onderzoeken van tevredenheid van actoren.
Werk+ na twee jaar.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2002-2003; verslag van de vierde meting van het zelfevaluatie-instrument Succes- en faalfactoren.
Evaluatie Techniek maakt het: effecten op het rendement van ROCs en instrumenten voor het onderzoeken van tevredenheid van actoren.
Werk+.
Werk+ na twee jaar.
Evaluatie Task Force Antilianen, RISBO, EUR
Evaluatieprotocol voor flexibel onderwijs bij heterogene instroom.
Scholierenpractica genomics.
De reizende DNA labs.
Samen werken aan terugkeer.
asielzoekers uit de Zuid-Kaukasische staten, de Russische Federatie, Wit-Rusland en de Oekra"ne.
Pluswerkgroepen: een dikke plus! Evaluatie van de pluswerkgroepen 2006-2007.
Evaluatie van de EUR-brede campagne Fraude of plagiaat: je wordt er niet beter van! Onderzoek 2007 onder studenten, docenten en examencommissies van de EUR.
Evaluatie van ZAP Education in het schooljaar 2006-2007: interviews met deelnemers, docenten, instructeurs en management.
De adoptie van wijken.
Evaluatieonderzoek Ouderenproof, Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation en Berenschot: Rotterdam (december 2008).

Medewerkers

Jan de Boom
Youri Seidler
Esther Schut

 

Vul hieronder uw zoekterm in en klik op 'zoeken' om onze website te doorzoeken op uw zoekterm. U kunt ook gericht zoeken binnen onderdelen van onze website.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement