Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

Educatieve Minoren
PERSBERICHT: Voorwaarden voor succes achter de voordeur
Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen in de media
Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005 - 2008
SKO traject 2016-2017 voor senior docenten. Meld je nu aan!
Inzicht in wijkgericht werken
JORP: Een toekomstbestendige aanpak?!
Vacature Risbo docenttrainer onderwijsadviseur
Evaluatiesessies Prognoses bij Rijkswaterstaat
SKO traject 2016-2017 voor senior docenten. Meld je nu aan!
Als ervaren docent toch een BKO?
Scholing en training Opleidingscommissies
BKO nieuwe stijl

Thema's en afdelingen

SKO
BKO
Ondersteuning (opleidings)accreditatie
Digitaal en online toetsen
Zelfredzaamheid, activering en burgerparticipatie
Sociale interventies
Effectiviteit van onderwijsbeleid
Theory of Change
Ontwikkelingsgericht handelingsonderzoek

Projecten

Onderzoek compensatoir toetsen ESL
SKO Senior Kwalificatie Onderwijs 2014 -2015
BKO Basiskwalificatie Onderwijs
Reflexieve Netwerkevaluatie Buurtcirkels
Training Sessions RSM Representation Group
Kleinschalig onderwijs ESL
Evaluatie Vakantiescholen 2012-2013
Studiesucces Haagse Hogeschool
Effectiviteit van etnische specifieke trajecten
Evaluatie Minorsysteem 2010
Herziening vakevaluaties iBMG
Evaluatie Mentorenproject EUR 2001 - 2008
Minorsysteem EUR 2009
Kwaliteitszorg FRG
Begeleiding bij de implementatie van een digitaal portfolio in de opleiding bachelor 1 van iBMG
Minorsysteem EUR: Naar tevredenheid van studenten?
Kwaliteitszorg
Ondersteuning Evaluatie Project Studiesucces TU Delft
Monitor Honours Onderwijs EUR
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2016
Traject SKO 2016-2017
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2017
Governance - Nationale Politie
SKO 2017-2018
Terugkomdag Tutoren Wijsbegeerte
BKO nieuwe stijl
Evaluatie van Evalitycs
SKO traject 2018-2019
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2018
Rol Risbo bij de Tussentijdse Opleidings Evaluatie (TOE) van de Research Master Infection and Immunity
Rol Risbo bij de Tussentijdse Opleidings Evaluatie (TOE) van de Research Masters Health Sciences/ Clinical Research
Advies aan tafel bij evaluatiesessies prognose SLA-indicatoren Rijkswaterstaat
Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2018-2019
Ontwikkeling en evaluatie van het vak Communicating Sustainability in an intercultural context
Evaluatie van de Onderwijsraad over de periode 2013-2018

Publicaties

Evaluatieonderzoek Ouderenproof, Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation en Berenschot: Rotterdam (december 2008).
De adoptie van wijken.
Evaluatieprotocol voor flexibel onderwijs bij heterogene instroom.
Evaluatie Task Force Antilianen, RISBO, EUR
Werk+ na twee jaar.
Werk+.
Evaluatie Techniek maakt het: effecten op het rendement van ROCs en instrumenten voor het onderzoeken van tevredenheid van actoren.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2002-2003; verslag van de vierde meting van het zelfevaluatie-instrument Succes- en faalfactoren.
asielzoekers uit de Zuid-Kaukasische staten, de Russische Federatie, Wit-Rusland en de OekraĆ"ne.
Project Interval Leren: evaluatie van het leertraject VoorWerk voor (dreigend)
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie; de ontwikkeling en een pilotstudie van een zelfevaluatieinstrument ter verhoging van het rendement in de regio Rijmond.
Succes- en faalfactoren in de BVE: uitkomsten van een zelfevaluatie-instrument ter verhoging van het rendement.
Samen werken aan terugkeer.
Scholierenpractica genomics.
De reizende DNA labs.
Evaluatie van ZAP Education in het schooljaar 2006-2007: interviews met deelnemers, docenten, instructeurs en management.
Evaluatie van de EUR-brede campagne Fraude of plagiaat: je wordt er niet beter van! Onderzoek 2007 onder studenten, docenten en examencommissies van de EUR.
Pluswerkgroepen: een dikke plus! Evaluatie van de pluswerkgroepen 2006-2007.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs 2000-2001.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2002-2003; verslag van de vierde meting van het zelfevaluatie-instrument Succes- en faalfactoren.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 1999/2000; de eerste meting met het zelfevaluatie-instrument.
Wetenschappelijke onderbouwing van het beoordelingskader voor zelf-evaluatie-instrumenten voor scholen.
Institutional Context of Education Systems in Europe.
Beschikbaarheid, Bereik en Behoefte.
Evaluatie Specieel 2.
Evaluatie Techniek maakt het: effecten op het rendement van ROCs en instrumenten voor het onderzoeken van tevredenheid van actoren.
Werk+ na twee jaar.

Medewerkers

Youri Seidler
Jan de Boom

 

Vul hieronder uw zoekterm in en klik op 'zoeken' om onze website te doorzoeken op uw zoekterm. U kunt ook gericht zoeken binnen onderdelen van onze website.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Hogeschool Rotterdam consultancy Erasmus+ toetsing meetinstrument geluk evaluatie diversiteit research tentamen dagboek UTQ onderwijsinnovatie Erasmus Universiteit kwaliteitszorg studiesucces training risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement