Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

Tussenrapportage 'Nominaal is Normaal'
Educatieve Minoren
Overwegingen om niet aan het erasmus honours programme 2011 deel te nemen.
Geluk in de twaalf provincies. Laagst in Limburg.
Uitnodiging KWP Lezing Superdiversiteit
Symposium Senior Kwalificatie Onderwijs
PERSBERICHT: Voorwaarden voor succes achter de voordeur
Uniek "mobieltjes-onderzoek" naar vakantiegeluk van kinderen
Taakspel; Het bevorderen van welzijn in het VMBO
Geluk komt met de jaren: 65-plussers zijn het gelukkigst
In memoriam Peter Siep
Vernieuwde versie van de Gelukswijzer
Academic Teaching Lab. Meld je nu aan!
Tweede Generatie Rotterdammers
Voorlichtingsbijeenkomsten Educatieve Minor
Risbo ontwikkelt kwaliteitssysteem voor Erasmus Universiteit
Wanneer het bijna mis gaat… Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen
Lichte drinker is gelukkiger
Academic Teaching Lab: The Pressure Cooker for Innovation
Promotie Gerard Baars: Factors related to student achievement in medical school
Groot onderzoek naar geluk samen met Verzekeraarscombinatie UVIT
Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
The European Literacy Policy Network (ELINET)
Eindrapport pilot Nominaal = Normaal bij FSW aan de EUR
Onderwijsconferentie NL2025
Betere doorstroming door 'Nominaal is normaal'
Minisymposium Pilottraject Senior Kwalificatie Onderwijs
Mini-symposium SKO 3 april
EU-subsidie voor project rond diversiteit in het onderwijs
Fotos symposium SKO
MOOC Innovation Management gelanceerd!
Vacature: (senior) Onderwijsadviseur/Docenttrainer met expertise (digitaal) toetsen (0,8-1,0 fte)
Vacature: (senior) Onderwijsadviseur/Docenttrainer met expertise (digitaal) toetsen (0,8-1,0 fte)
Kom Over de Brug: Onderzoek hoger onderwijs en de link naar de onderwijspraktijk
Vacature: (senior) onderwijsadviseur / docenttrainer met affiniteit (digitaal) toetsen (0,8 - 1,0 FTE)
Kwalificatietraject Studieadviseurs EUR afgerond
Nieuwe editie Leergang Onderwijskundig Leiderschap
Vacature Risbo docenttrainer onderwijsadviseur
UITNODIGING Minisymposium Senior Kwalificatie Onderwijs 19 april 2017
Mini symposium Senior Teaching Qualification INVITATION 19 april 2017
Risbo aanwezig bij het Venture Café - Rotterdam
Innovate your course in two days!
Monitoring van sociale media: op weg naar een Brave New Democracy?
Stagiair gezocht voor vernieuwing van onze website
Artikel over het managen van incidenten in het onderwijs
Onderzoek kunstmatige intelligentie bij de politie
First certificate of the University Teaching Qualification in a new style, at Erasmus University
Job - (senior) onderwijsadviseur/docenttrainer (0,8 - 1,0 FTE) Risbo
MicroLab Festival: Cameratraining
Hoe maak je de overgang van voortgezet naar hoger onderwijs succesvol?
Academic Teaching Lab. Meld je nu aan!
Investigating the effect of Nominal = Normal
Final Symposium Senior Teaching Qualification - Thursday 23 April 2015
SKO eindsymposium 23 april 2015
Onderzoek effect Nominaal = Normaal op instroom, doorstroom en uitval van studenten in het eerste jaar
Senior Teaching Qualification pilot project started
Leergang Onderwijskundig Leiderschap 2014-2015
Teaching Minor at EUR: almost 100 students with a teaching qualification in the last 3 years
Drie jaar Educatieve Minor aan de EUR: Bijna 100 studenten met een lesbevoegdheid
Academic Teaching Lab: The Pressure Cooker for Innovation
Activeren studenten tijdens hoorcolleges
Nieuwe MOOCs ECZ en ISS/RSM in ontwikkeling
Activating students during lectures
New MOOCs ECZ and ISS/RSM in development
Didactic training programme for PhD candidates in collaboration with the Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities
Didactisch trainingsprogramma voor PhD kandidaten in samenwerking met Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities
Erasmus+ project met betrekking tot Online Proctoring toegekend
Erasmus+ project Online Proctoring granted!
Nieuwe editie Leergang Onderwijskundig Leiderschap
A new edition of the Leadership in Education Course has started!
MOOC Momentum! Economics from a pluralist perspective MOOC launch with more MOOCs on the way!
MOOC Momentum! Launch MOOC Economics from a pluralist perspective - meer MOOCs volgen nog!
Onderzoek naar onderwijsvernieuwingen aan het Instituut COM van Hogeschool Rotterdam
CEL Academic Teaching Lab: Innoveer uw cursus in twee dagen!
Vierde traject Senior Kwalificatie Onderwijs van start
CEL Academic Teaching Lab: Innovate your course in two days!
Fourth Senior Qualification Education (SKO) programme launches
Reminder: CEL Academisch Onderwijslaboratorium, Innoveer uw cursus in twee dagen!
Pilots Online Proctoring gezocht!
Online Proctoring Pilots sought!
Reminder: CEL Academic Teaching Lab, Innovate your course in two days!
Binnenkort start werving nieuwe Leergang Onderwijskundig Leiderschap
CLI Flitsmodules voor EUR docenten
Meld je nu aan: CEL Academisch Onderwijslaboratorium, Innoveer uw cursus in twee dagen!
CLI MicroLabs for EUR teachers
Apply now: CEL Academic Teaching Lab, Innovate your course in two days!
Sign up for a MicroLab for free!
Schrijf je gratis in voor een MicroLab!
Online proctoring for Remote Examination Multiplier Event

Thema's en afdelingen

Beleidsgericht onderzoek naar onderwijs
Wetenschappelijk onderzoek naar studiesucces
Op-maat trainingen
Leergang Onderwijskundig Leiderschap
SKO
Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)
Sociale veiligheid
MicroLab: How to write and tell a story in higher education?
Veldwerktrainingen
Cursus Studievaardigheden aan vluchteling studenten
(Sociale) Veiligheid
MicroLab: How to create an educational video for your course?

Projecten

Leergang Onderwijskundig Leiderschap
Basic Didactics Course
Intervisiebegeleiding TOP trainees
UTQ University Teaching Qualification
Onderzoek compensatoir toetsen ESL
Pilottraject Senior Kwalificatie Onderwijs
Onderzoek doorwerking compensatoir Toetsen ESL 2016
Onderwijskundige ondersteuning Pilot Kwalificatietraject studieadviseurs EUR
SKO Senior Kwalificatie Onderwijs 2014 -2015
De omvang van niet-geregistreerde en geregistreerde EU arbeidsmigranten in Rotterdam
Database 'Nominaal is normaal': De Erasmus Education Research database
Deelname aan de examencommissie ESL 2014 - 2015
Ondersteuning Erasmus Academie bij herontwerp opleidingsprogramma
Onderzoek naar de uitgebreide pilot Nominaal - Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Pre Academic Development Program Leren Studeren
Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR
Onderzoek naar het effect van de regeling Nominaal=Normaal
Evaluatie Mentorenproject EUR 2001 - 2008
Uitvoeren van pilots met Balanced Scoreboard Internationalisatie EUR
Balanced Scoreboard Internationalisering EUR
Minorsysteem EUR 2009
Coördineren van het beleid van de EUR op gebied van ICT in het onderwijs.
Erasmus Oriëntatiejaar
PrinciPen: een online zelfstudieprogramma
Sociaal Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden
Monitor Honours Onderwijs EUR
Onderzoek verklaringen verschillen in prestaties op de EUR tussen leerlingen van verschillende VO-scholen
GEOGOV
ICT-ondersteuningsfunctie voor het PO, VO en MBO
IHS RMT 2016
Teaching in the International Classroom
Kwaliteit en resultaatonderzoek VVE Rotterdam
Rotterdams Docentenprofiel PO
Peer support teachers ESHCC
Active Blended Learning
Traject SKO 2016-2017
Ondersteuning bij ontwerp en ontwikkeling MOOC MBA Health
Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination
Werkgroep Onderwijsinterventies Diversiteit EUR
Support of ISS/IHS in the design and development of the MOOC: LED
SKO 2017-2018
Verkenning inzet digitale middelen indonderwijs master Arbeidsrecht ESL
Taskforce The Future is Diversity
Vooronderzoek Rendementsanalyse ESL
Marketing and advertising services for the promotion of ‘Science Literacy’ MOOC
Workshop De Inclusieve Klas voor ESL tutoren
Leergang Onderwijskundig Leiderschap
SKO traject 2018-2019
Ontwerpsessies digitaal platform Universiteitsraad
Ondersteuning ECZ bij overstap naar Canvas
Deelname Risbo als extern lid van de examencommissie Erasmus School of Law (2019-2021)
Pilot training ESE-student representatives
Onderwijskundige ondersteuning toetsvisie/toetsbeleid Erasmus MC
Training ESE-student representatives
Ondersteuning docenten EMI bij het ontwerp en de ontwikkeling van onderwijsbijeenkomsten voor het Executive Program Strategische Marketing & Doeltreffend Management
Revision MOOC Serieus Gaming
Audit & Advies Scriptieprocedure Sociologie
Ontwikkeling Kwaliteitsbeleid EUR Holding

Publicaties

Evaluatieonderzoek Ouderenproof, Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation en Berenschot: Rotterdam (december 2008).
Oost-Europeanen in Nederland.
ICT in het onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Progressie(f)
Quick scan onderzoek naar de initiatieven elders.
Evaluatieprotocol voor flexibel onderwijs bij heterogene instroom.
Overwegingen non response, Erasmus Honours Programme 2011, Geselecteerde studenten
Alumni boeien! Lezing tijdens de voorjaarsborrel van de Erasmus Alumni Vereniging, 13 april 2007.
Leren ondernemen, Ontwerpen van praktijkleersituaties voor het beroepsonderwijs.
Innovaties en kwaliteit van het elektrotechnisch onderwijs.
Project Interval Leren: evaluatie van het leertraject VoorWerk voor (dreigend)
Project Interval Leren Rijnmond: Voorwerk.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie; de ontwikkeling en een pilotstudie van een zelfevaluatieinstrument ter verhoging van het rendement in de regio Rijmond.
Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff.
Exnota: research on the phenomenon of non-take-up in The Netherlands.
Studeren en werken in het wetenschappelijk onderwijs.
The probability of a job qualified.
De kans op werk gemeten.
De arbeidsmarkttoets.
De Arbeidsmarktpositie van Erasmus Universiteit Alumni.
Marktpositie en belemmeringen: onderzoek naar de positie van HOVO.
Bejegening door specialisten in het MCRZ, locatie Clara.
Extreme Vens(t)
Migratie, integratie en criminaliteit.
ICT-monitor 2002 Erasmus Universiteit Rotterdam.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneneducatie 1999/2000; tabellenbijlage.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs 2000-2001.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 1999/2000; de eerste meting met het zelfevaluatie-instrument.
The probability of a job qualified.
Effectieve sociale contexten van leren [Effective Social Contexts of Learning].
Matching van Bedrijf en Beroepsopleiding: Fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de BVE-sector.
The study of alumni: Professional success, commitment to the university, and the role of the academic learning environment.
Over grenzen
Attitudes en beleidsvoornemens inzake HOVO.
Opleiding op recept; mogelijkheden voor duale opleidingstrajecten voor apothekersassistenten.

Medewerkers

Tom Tudjman
Youri Seidler
Dennis de Kool
Gerard Baars
Angelique van het Kaar
Peter de Zeeuw
Jan de Boom
Alice van de Vooren
Mirjam den Breejen-Struijk
Afke Weltevrede
Paul van Wensveen
Romy van Leeuwen
Rachel Ligtvoet
Sascha Bol

 

Vul hieronder uw zoekterm in en klik op 'zoeken' om onze website te doorzoeken op uw zoekterm. U kunt ook gericht zoeken binnen onderdelen van onze website.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
onderwijsinnovatie evaluatie kwaliteitszorg consultancy research diversiteit Erasmus+ Erasmus Universiteit dagboek training toetsing UTQ Hogeschool Rotterdam risicojongeren tentamen meetinstrument studiesucces geluk
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement