Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
Groot onderzoek naar geluk samen met Verzekeraarscombinatie UVIT
Lichte drinker is gelukkiger
Risbo ontwikkelt kwaliteitssysteem voor Erasmus Universiteit
Tweede Generatie Rotterdammers
Vernieuwde versie van de Gelukswijzer
Geluk komt met de jaren: 65-plussers zijn het gelukkigst
Taakspel; Het bevorderen van welzijn in het VMBO
Uniek "mobieltjes-onderzoek" naar vakantiegeluk van kinderen
PERSBERICHT: Voorwaarden voor succes achter de voordeur
Geluk in de twaalf provincies. Laagst in Limburg.
Overwegingen om niet aan het erasmus honours programme 2011 deel te nemen.
Educatieve Minoren
Tussenrapportage 'Nominaal is Normaal'
Eindrapport pilot Nominaal = Normaal bij FSW aan de EUR
Onderwijsconferentie NL2025
Betere doorstroming door 'Nominaal is normaal'
Minisymposium Pilottraject Senior Kwalificatie Onderwijs
Mini-symposium SKO 3 april
Fotos symposium SKO
EU-subsidie voor project rond diversiteit in het onderwijs
Uitnodiging KWP Lezing Superdiversiteit
In memoriam Peter Siep
Wanneer het bijna mis gaatÖ Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen
Academic Teaching Lab. Meld je nu aan!
MOOC Innovation Management gelanceerd!
Vacature: (senior) Onderwijsadviseur/Docenttrainer met expertise (digitaal) toetsen (0,8-1,0 fte)
Vacature: (senior) Onderwijsadviseur/Docenttrainer met expertise (digitaal) toetsen (0,8-1,0 fte)
Kom Over de Brug: Onderzoek hoger onderwijs en de link naar de onderwijspraktijk
Vacature: (senior) onderwijsadviseur / docenttrainer met affiniteit (digitaal) toetsen (0,8 - 1,0 FTE)
Nieuwe editie Leergang Onderwijskundig Leiderschap
Vacature Risbo docenttrainer onderwijsadviseur
UITNODIGING Minisymposium Senior Kwalificatie Onderwijs 19 april 2017
Risbo aanwezig bij het Venture Café - Rotterdam
Monitoring van sociale media: op weg naar een Brave New Democracy?
Stagiair gezocht voor vernieuwing van onze website
Job - (senior) onderwijsadviseur/docenttrainer (0,8 - 1,0 FTE) Risbo
Hoe maak je de overgang van voortgezet naar hoger onderwijs succesvol?
Verandering samenstelling Raad van Commissarissen Risbo
Vacature: Docenttrainer/onderwijsadviseur (0,8 - 1,0 FTE)
Maatschappelijke impact van COVID-19 wordt door de tijd gevolgd
Vacature Onderwijsadviseur toetsing en innovatie (0,8-1,0 FTE Risbo
Onderzoek: Impact van corona op het samenleven
Dalend vertrouwen in de overheid en toenemende onvrede met het overheidsbeleid na 1 jaar pandemie.
Gezocht: Docenttrainer/onderwijsadviseur (0,8 - 1,0 FTE)
Docenttrainer/onderwijsadviseur (0,8 - 1,0 FTE) Risbo
Sterk dalend vertrouwen in de overheid: de laag-vertrouwensamenleving
Woensdag 24 november Bijeenkomst over Mentoring Urban Talent
Erasmus+ project #IBelong beoordeeld als 'Good Practice Example'
KWP Festival: Balans door Samenwerking - 23 juni 2022
Vacature Docenttrainer/onderwijsadviseur (0,8 - 1,0 FTE) Risbo
Vacature Onderwijsadviseur toetsing en innovatie (0,8 - 1,0 FTE) Risbo
Rapport De Parate Stad
Rapport Corona & Cohesie

Thema's en afdelingen

Op-maat trainingen
Sociale veiligheid
Veldwerktrainingen
(Sociale) Veiligheid
Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)
Cursus Studievaardigheden aan vluchteling studenten

Projecten

Sociaal Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden
PrinciPen: een online zelfstudieprogramma
Erasmus OriŽntatiejaar
CoŲrdineren van het beleid van de EUR op gebied van ICT in het onderwijs.
Balanced Scoreboard Internationalisering EUR
Evaluatie Mentorenproject EUR 2001 - 2008
Uitvoeren van pilots met Balanced Scoreboard Internationalisatie EUR
Onderzoek naar het effect van de regeling Nominaal=Normaal
Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR
Pre Academic Development Program Leren Studeren
Onderzoek naar de uitgebreide pilot Nominaal - Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
De omvang van niet-geregistreerde en geregistreerde EU arbeidsmigranten in Rotterdam
SKO Senior Kwalificatie Onderwijs 2014 -2015
Leergang Onderwijskundig Leiderschap
Pilottraject Senior Kwalificatie Onderwijs
Onderwijskundige ondersteuning Pilot Kwalificatietraject studieadviseurs EUR
Onderzoek verklaringen verschillen in prestaties op de EUR tussen leerlingen van verschillende VO-scholen
GEOGOV
ICT-ondersteuningsfunctie voor het PO, VO en MBO
IHS RMT 2016
Kwaliteit en resultaatonderzoek VVE Rotterdam
Rotterdams Docentenprofiel PO
Traject SKO 2016-2017
Werkgroep Onderwijsinterventies Diversiteit EUR
SKO 2017-2018
Taskforce The Future is Diversity
Workshop De Inclusieve Klas voor ESL tutoren
Leergang Onderwijskundig Leiderschap
SKO traject 2018-2019
Ontwerpsessies digitaal platform Universiteitsraad
Revision MOOC Serieus Gaming
Ontwikkeling Kwaliteitsbeleid EUR Holding
Review eindtermen-toetsplan-leerdoelen masteropleiding Geschiedenis
BKO-PGO op maat ESL-tutoren
Pre-bachelor module studievaardigheden 2020-2021
Maatschappelijke Gevolgen van COVID-19: Meting 2
Educational Workshop voor RUG docenten en onderwijskundigen
Onderzoeksworkshops Leerkrachten BOOR
Uitbreiding Pre-Bachelor Module Studievaardigheden 2021-2022
Workshop Storytelling voor LDE Trainees
Mentoring Urban Talent

Publicaties

Studeren en werken in het wetenschappelijk onderwijs.
De Arbeidsmarktpositie van Erasmus Universiteit Alumni.
Marktpositie en belemmeringen: onderzoek naar de positie van HOVO.
Bejegening door specialisten in het MCRZ, locatie Clara.
Migratie, integratie en criminaliteit.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneneducatie 1999/2000; tabellenbijlage.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs 2000-2001.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 1999/2000; de eerste meting met het zelfevaluatie-instrument.
Matching van Bedrijf en Beroepsopleiding: Fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de BVE-sector.
Over grenzen
Attitudes en beleidsvoornemens inzake HOVO.
Project Interval Leren Rijnmond: Voorwerk.
Project Interval Leren: evaluatie van het leertraject VoorWerk voor (dreigend)
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie; de ontwikkeling en een pilotstudie van een zelfevaluatieinstrument ter verhoging van het rendement in de regio Rijmond.
Innovaties en kwaliteit van het elektrotechnisch onderwijs.
Leren ondernemen, Ontwerpen van praktijkleersituaties voor het beroepsonderwijs.
Opleiding op recept; mogelijkheden voor duale opleidingstrajecten voor apothekersassistenten.
Evaluatieprotocol voor flexibel onderwijs bij heterogene instroom.
Quick scan onderzoek naar de initiatieven elders.
ICT in het onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Progressie(f)
ICT-monitor 2002 Erasmus Universiteit Rotterdam.
Extreme Vens(t)
Oost-Europeanen in Nederland.
Evaluatieonderzoek Ouderenproof, Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation en Berenschot: Rotterdam (december 2008).

Medewerkers

Jan de Boom
Mirjam Struijk
Tom Tudjman
Afke Weltevrede
Dennis de Kool
Paul van Wensveen
Youri Seidler
Romy van Leeuwen
Sascha Bol
Celine van der Lienden
Emma ter Woord

 

Vul hieronder uw zoekterm in en klik op 'zoeken' om onze website te doorzoeken op uw zoekterm. U kunt ook gericht zoeken binnen onderdelen van onze website.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement