Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

Tussenrapportage 'Nominaal is Normaal'
Educatieve Minoren
Overwegingen om niet aan het erasmus honours programme 2011 deel te nemen.
Geluk in de twaalf provincies. Laagst in Limburg.
Uitnodiging KWP Lezing Superdiversiteit
PERSBERICHT: Voorwaarden voor succes achter de voordeur
Uniek "mobieltjes-onderzoek" naar vakantiegeluk van kinderen
Taakspel; Het bevorderen van welzijn in het VMBO
Geluk komt met de jaren: 65-plussers zijn het gelukkigst
In memoriam Peter Siep
Vernieuwde versie van de Gelukswijzer
Academic Teaching Lab. Meld je nu aan!
Tweede Generatie Rotterdammers
Risbo ontwikkelt kwaliteitssysteem voor Erasmus Universiteit
Wanneer het bijna mis gaat… Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen
Lichte drinker is gelukkiger
Groot onderzoek naar geluk samen met Verzekeraarscombinatie UVIT
Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
Eindrapport pilot Nominaal = Normaal bij FSW aan de EUR
Onderwijsconferentie NL2025
Betere doorstroming door 'Nominaal is normaal'
Minisymposium Pilottraject Senior Kwalificatie Onderwijs
Mini-symposium SKO 3 april
EU-subsidie voor project rond diversiteit in het onderwijs
Fotos symposium SKO
MOOC Innovation Management gelanceerd!
Vacature: (senior) Onderwijsadviseur/Docenttrainer met expertise (digitaal) toetsen (0,8-1,0 fte)
Vacature: (senior) Onderwijsadviseur/Docenttrainer met expertise (digitaal) toetsen (0,8-1,0 fte)
Kom Over de Brug: Onderzoek hoger onderwijs en de link naar de onderwijspraktijk
Vacature: (senior) onderwijsadviseur / docenttrainer met affiniteit (digitaal) toetsen (0,8 - 1,0 FTE)
Nieuwe editie Leergang Onderwijskundig Leiderschap
Vacature Risbo docenttrainer onderwijsadviseur
UITNODIGING Minisymposium Senior Kwalificatie Onderwijs 19 april 2017
Risbo aanwezig bij het Venture Café - Rotterdam
Monitoring van sociale media: op weg naar een Brave New Democracy?
Stagiair gezocht voor vernieuwing van onze website
Job - (senior) onderwijsadviseur/docenttrainer (0,8 - 1,0 FTE) Risbo
Hoe maak je de overgang van voortgezet naar hoger onderwijs succesvol?
Academic Teaching Lab. Meld je nu aan!
Leergang Onderwijskundig Leiderschap 2014-2015
Drie jaar Educatieve Minor aan de EUR: Bijna 100 studenten met een lesbevoegdheid
Nieuwe editie Leergang Onderwijskundig Leiderschap
MOOC Momentum! Launch MOOC Economics from a pluralist perspective - meer MOOCs volgen nog!
Onderzoek naar onderwijsvernieuwingen aan het Instituut COM van Hogeschool Rotterdam
CEL Academic Teaching Lab: Innoveer uw cursus in twee dagen!
Reminder: CEL Academisch Onderwijslaboratorium, Innoveer uw cursus in twee dagen!
Binnenkort start werving nieuwe Leergang Onderwijskundig Leiderschap
Meld je nu aan: CEL Academisch Onderwijslaboratorium, Innoveer uw cursus in twee dagen!

Thema's en afdelingen

Beleidsgericht onderzoek naar onderwijs
Op-maat trainingen
Leergang Onderwijskundig Leiderschap
SKO
Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)
Sociale veiligheid
Veldwerktrainingen
Cursus Studievaardigheden aan vluchteling studenten
(Sociale) Veiligheid

Projecten

Leergang Onderwijskundig Leiderschap
Pilottraject Senior Kwalificatie Onderwijs
Onderwijskundige ondersteuning Pilot Kwalificatietraject studieadviseurs EUR
SKO Senior Kwalificatie Onderwijs 2014 -2015
De omvang van niet-geregistreerde en geregistreerde EU arbeidsmigranten in Rotterdam
Onderzoek naar de uitgebreide pilot Nominaal - Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Pre Academic Development Program Leren Studeren
Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR
Onderzoek naar het effect van de regeling Nominaal=Normaal
Evaluatie Mentorenproject EUR 2001 - 2008
Uitvoeren van pilots met Balanced Scoreboard Internationalisatie EUR
Balanced Scoreboard Internationalisering EUR
Coördineren van het beleid van de EUR op gebied van ICT in het onderwijs.
Erasmus Oriëntatiejaar
PrinciPen: een online zelfstudieprogramma
Sociaal Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden
Onderzoek verklaringen verschillen in prestaties op de EUR tussen leerlingen van verschillende VO-scholen
GEOGOV
ICT-ondersteuningsfunctie voor het PO, VO en MBO
IHS RMT 2016
Kwaliteit en resultaatonderzoek VVE Rotterdam
Rotterdams Docentenprofiel PO
Traject SKO 2016-2017
Werkgroep Onderwijsinterventies Diversiteit EUR
SKO 2017-2018
Taskforce The Future is Diversity
Workshop De Inclusieve Klas voor ESL tutoren
Leergang Onderwijskundig Leiderschap
SKO traject 2018-2019
Ontwerpsessies digitaal platform Universiteitsraad
Revision MOOC Serieus Gaming
Ontwikkeling Kwaliteitsbeleid EUR Holding

Publicaties

Evaluatieonderzoek Ouderenproof, Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation en Berenschot: Rotterdam (december 2008).
Oost-Europeanen in Nederland.
ICT in het onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Progressie(f)
Quick scan onderzoek naar de initiatieven elders.
Evaluatieprotocol voor flexibel onderwijs bij heterogene instroom.
Leren ondernemen, Ontwerpen van praktijkleersituaties voor het beroepsonderwijs.
Innovaties en kwaliteit van het elektrotechnisch onderwijs.
Project Interval Leren: evaluatie van het leertraject VoorWerk voor (dreigend)
Project Interval Leren Rijnmond: Voorwerk.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie; de ontwikkeling en een pilotstudie van een zelfevaluatieinstrument ter verhoging van het rendement in de regio Rijmond.
Studeren en werken in het wetenschappelijk onderwijs.
De Arbeidsmarktpositie van Erasmus Universiteit Alumni.
Marktpositie en belemmeringen: onderzoek naar de positie van HOVO.
Bejegening door specialisten in het MCRZ, locatie Clara.
Extreme Vens(t)
Migratie, integratie en criminaliteit.
ICT-monitor 2002 Erasmus Universiteit Rotterdam.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneneducatie 1999/2000; tabellenbijlage.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs 2000-2001.
Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 1999/2000; de eerste meting met het zelfevaluatie-instrument.
Matching van Bedrijf en Beroepsopleiding: Fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de BVE-sector.
Over grenzen
Attitudes en beleidsvoornemens inzake HOVO.
Opleiding op recept; mogelijkheden voor duale opleidingstrajecten voor apothekersassistenten.

Medewerkers

Tom Tudjman
Youri Seidler
Dennis de Kool
Gerard Baars
Angelique van het Kaar
Peter de Zeeuw
Jan de Boom
Alice van de Vooren
Mirjam den Breejen-Struijk
Afke Weltevrede
Paul van Wensveen
Romy van Leeuwen
Rachel Ligtvoet
Sascha Bol

 

Vul hieronder uw zoekterm in en klik op 'zoeken' om onze website te doorzoeken op uw zoekterm. U kunt ook gericht zoeken binnen onderdelen van onze website.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
onderwijsinnovatie training geluk studiesucces meetinstrument diversiteit consultancy toetsing UTQ risicojongeren Hogeschool Rotterdam research tentamen evaluatie dagboek kwaliteitszorg Erasmus+ Erasmus Universiteit
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement