Publicatie

Kool, D. de (2021) Boekbespreking "Paul Moeyes (2021) Vuistrecht en wisselgeld. Nederland en de Frans-Duitse oorlog 1870-71, Uitgeverij De Arbeiderspers: Amsterdam/Antwerpen" in: Kleio, nummer 7, p. (?).

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.