Publicatie

Snel, S. J. de Boom, M. van Bochove, G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Mens en Maatschappij 96 (2), 213241 DOI: 10.5117/MEM2021.2.004.SNEL

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.