Publicatie

Van Bochove, M., J. de Boom, G. Engbersen, E. Snel, A. Krouwel, K. Rusinovic (2020) Wenkend perspectief harder nodig dan ooit. Sociale Vraagstukken, 18 december 2020.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.