Publicatie

Engbersen, G E. Snel & J. de Boom (2021). Gevolgen van de coronapandemie raken kwetsbare gebieden extra hard. De maatschappelijke impact van COVID-19 in de Leefbaarheid en Veiligheidsgebieden in 15 gemeenten. EUR/KLW.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.