Publicatie

Snel, E. J. de Boom & G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Rotterdam: EUR/KLW

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.