Effectonderzoek pilot RijkeSchooldag010

Opdrachtgever: LMC-VO

Effectonderzoek pilot RijkeSchooldag010: de invloed van deelname aan naschoolse activiteiten en de inzet van scharnierfunctionarissen op self-efficacy van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
De centrale vraag die Risbo in het onderzoeksproject wilt beantwoorden luidt als volgt:
In hoeverre draagt de pilot RijkeSchooldag010 bij aan het vergroten van de self-efficacy van (kwetsbare) leerlingen op vier scholen in het voortgezet onderwijs en het verhogen van de deelname aan naschoolse activiteiten gericht op zelfontplooiing?
Door middel van enquĂȘtes en focusgroepen met leerlingen, interviews met schoolprofessionals en data-analyse wordt dit onderzoek ingericht.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement