Internationale inzichten ten behoeve van Werkagenda VIA

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW wil de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen versterken, want zij stromen naar verhouding minder snel uit naar werk en hun kansen op de arbeidsmarkt worden nog altijd gehinderd door discriminatie. In dit kader zet SZW een opdracht uit a) om succesvolle buitenlandse (beleids)interventies op te sporen die gericht zijn op het versterken van de arbeidsmarktkansen van migrantengroepen en b) de aldus verkregen inzichten te gebruiken om interventies te ontwikkelen voor de Nederlandse context.
Het beoogde onderzoek bestaat uit een aantal delen dat elkaar chronologisch opvolgt. Concreet doorlopen we vier stappen in het onderzoek.
1. Inventariseren van interventies in het buitenland
2. Beoordelen van studies en effectiviteit interventies/werkwijzen
3. Analyse op werkzame elementen en randvoorwaarden
4. Praktische vertaling: van buitenlandse interventie naar de Nederlandse (beleids)context

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement