Studie integratie en ontwikkelingen in evenredigheid

Opdrachtgever: Ministerie & SZW

Integratie van migranten en hun kinderen is al ruim 35 jaar onderwerp van discussie en onderdeel van overheidsbeleid.
In deze studie kijken we naar de ontwikkelingen op het gebied van integratie. Centraal staat de vraag of en zo ja in welke mate diverse migrantengroepen voor wat betreft de maatschappelijke positie verschillen van de gemiddelde bevolking van Nederland met overeenkomstige (achtergrond)kenmerken en in hoeverre hierin in de afgelopen jaren veranderingen zijn opgetreden. We kijken naar ontwikkelingen op het terrein van onderwijs, inkomen, wonen en criminaliteit en naar thema’s als participatie en vertrouwen, contacten en ervaren discriminatie.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement