Formatief handelen op het Sint-Maartenscollege

Opdrachtgever: VO-Raad

De VO-raad heeft Risbo namens het Sint-Maartenscollege gevraagd om de werkgroep formatief handelen binnen hun school te ondersteunen. De middelbare school draait dit jaar een pilot rondom formatief toetsen/handelen in de brugklas. Ze willen het formatief lesgeven de komende jaren verder uitrollen in de school. Hiervoor gaan ze nu verder aan de slag met formats voor een gedegen formatieve lesstructuur en voor verschillende werkvormen om zo uiteindelijk de rest van de collega’s mee te nemen in de schooleigen aanpak. De werkgroep is vooral op zoek naar tips en praktische handvatten om dit verder uit te kunnen werken. Dit doen ze graag met input en onder begeleiding van een expert van Risbo.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement