IHS-survey ‘Evalutie van de nieuwe Structuur en Waarden”. Survey bevindingen

Opdrachtgever: IHS

In November 2020 heeft IHS een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd. Een jaar na invoering heeft IHS een survey uitgezet onder personeel om na te gaan hoe zij de reorganisatie tot nu toe hebben ervaren en welke (verdere) verbeteringen zijn aan te brengen. Risbo is gevraagd de surveydata te analyseren en hierover te rapporteren.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement