Kwalitatieve verdieping impact COVID-19 op kwetsbare Rotterdammers

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Covid-19 heeft een enorme impact op de samenleving. Hoewel de gevolgen van de crisis voor een deel van de maatschappij lijken mee te vallen, zien we tegelijkertijd dat sommige groepen als gevolg van Covid-19 in de problemen zijn geraakt, dat bestaande problemen meer op de voorgrond zijn getreden of versterkt zijn. Met name in een grootstedelijke context zoals in Rotterdam, heeft Covid-19 tot nieuwe (zorgelijke) ontwikkelingen geleid waar nog weinig zicht op is. Hoewel er op basis van kwantitatieve data aanwijzingen zijn voor deze ontwikkelingen, ontbreekt het vaak nog aan duiding.
Met dit onderzoek kijken we naar de verhalen achter de cijfers. Welke impact heeft Covid-19 op de levens van kwetsbare Rotterdammers. Hoe zit het met hun vertrouwen in de overheid, hoe kan dit vertrouwen eventueel hersteld worden en hoe kan men zich voorbereiden op de toekomst? Dat zijn vragen die in dit onderzoek centraal staan.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement