Evaluatie programma Back on Track

Opdrachtgever: HHS

Risbo heeft onlangs het programma Back on Track van de Haagse Hogeschool geŽvalueerd. Ten behoeve van deze evaluatie zijn de ervaringen en percepties van de betrokken stakeholders in kaart gebracht door middel van digitale (groeps)interviews. De evaluatie heeft geresulteerd in zeven concrete lessen die betrekking hebben op het bestuur, het management en de technische infrastructuur van de HHS.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement