Trainingen Basisdidactiek en Active Learning voor EMC

Opdrachtgever: Erasmus MC

In de online training basisdidactiek gaan de deelnemers aan de slag met verschillende didactische basisconcepten:
• analyseren van de beginsituatie van studenten;
• definiëren van leerdoelen;
• het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs;
• active blended learning;
• motiveren & activeren van studenten;
• effectief vragen stellen in het onderwijs.

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training een informatiemail en toegang tot de Canvas leeromgeving behorende bij de training. In de tweedaagse training worden de basisconcepten kort uitgelegd, waarna de deelnemers zelf actief de nieuwe informatie kan toepassen in casussen, simulaties en opdrachten. Er is ook ruimte voor reflectie, discussie en peer-feedback. Tevens bereiden de deelnemers een korte activerende onderwijsactiviteit voor die ze gaan uitproberen tijdens dagdeel 2. In dit dagdeel wordt de groep verdeeld in twee groepen van 4 deelnemers, ieder begeleidt door een eigen trainer. Het maximum aantal deelnemers voor de training basisdidactiek is 8 deelnemers.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement