Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2020-2021

Opdrachtgever: Erasmus Honours Academy

Risbo heeft voor de EUR een Online Monitor Honours Onderwijs ontwikkeld. In deze monitor zijn de studentevaluaties die jaarlijks van 2014 tot 2020 bij alle honours programma’s zijn afgenomen opgenomen. Daarnaast zijn er in de monitor van verschillende honours programma’s data met betrekking tot instroom, doorstroom en uitval te vinden. In het collegejaar 2021 zal Risbo weer de Online Monitor Honours Onderwijs uitvoeren.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement