Monitoring REACT Gaan voor een Baan project

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

“Het Gaan voor een Baan!-programma is een aanvulling op het reguliere BRIDGE programma. Het project loopt van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2022. Het programma heeft de volgende doelstelling geformuleerd:
Het informeren en enthousiasmeren van vmbo-leerlingen in Rotterdam Zuid om te kiezen voor opleiding met Techniek, Haven & Logistiek of Zorg met bij voorkeur een ADB-garantie.
Het programma omvat een aantal werkpakketten. Eén van deze pakketten omvat de evaluatie en monitoring van het programma. De KWP Rotterdams Talent, waarvan Risbo en Hogeschool Rotterdam de uitvoerders zijn voeren de volgende onderzoeksdelen uit:
A. Kwantitatief onderzoek naar de profiel- en opleidingskeuze van vmbo-leerlingen in Rotterdam Zuid
B. Kwalitatief en enquête-onderzoek om inzicht te krijgen in:
- Motieven en factoren die een rol spelen bij de profiel- en opleidingskeuze van vmbo-leerlingen in Rotterdam Zuid
- De kwaliteit en uitvoering van het programma
C. Monitoring van input- en outputindicatoren van de interventies gedurende de pilot
Het project staat onder leiding van het BRIDGE programmateam samen met vmbo-scholen in Rotterdam Zuid en werkgevers in de regio Groot Rijnmond”.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement