Onderzoeksworkshops Leerkrachten BOOR

Opdrachtgever: BOOR

Door het uitvoeren van praktijkonderzoek zal de leraar zich enerzijds ontwikkelen op onderzoeksgebied wat ervoor zorgt dat hij/zij zichzelf kan uitdagen binnen de eigen onderwijspraktijk. Anderzijds kan er worden gemeten in hoeverre de interventie bijdraagt aan de leerresultaten, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen en daarmee inzet op de kansengelijkheid. Het praktijkonderzoek wordt begeleid door twee medewerkers onderwijskwaliteit, met een expertise op het gebied van praktijkonderzoek, waarbij de leraren het onderzoek uitvoeren. In de begeleiding wordt de samenwerking met Risbo van de Erasmus Universiteit benut. De praktijkonderzoeken zullen worden ingezet om de effecten van de uitgevoerde interventies te meten. Op basis van de gemeten effecten zullen er keuzes worden gemaakt voor het uit te zetten beleid op school- en bestuursniveau.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement