Training ESE-Student Representatives

Opdrachtgever: ESE

Binnen de Erasmus School of Economics wordt gewerkt met Student Representatives (verder SRs). Dit zijn studenten die feedback verzamelen onder de studenten binnen hun cohort en opleiding met betrekking tot de vakken die zij volgen. De verzamelde feedback wordt gedurende de onderwijsperiode door de SRs met de betreffende docent (of docenten) besproken. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, zodat docenten beter in staat zijn (de organisatie van) het onderwijs af te stemmen op de ervaring van studenten. Daarnaast kan het de interactie tussen studenten en docenten bevorderen. Vanuit de Opleidingscommissie van de bachelor Economie en Bedrijfseconomie is de wens uitgesproken om de SRs jaarlijks een training aan te bieden ter voorbereiding op hun werk als SR. Daarnaast is de training gericht op het ontwikkelen en verbeteren van een vragenlijst die SRs in de praktijk kunnen gebruiken. In deze offerte lichten wij toe uit welke onderdelen de training bestaat en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement