Advies Risbo project Examination Board RSM

Opdrachtgever: RSM

De examencommissie van RSM werkt aan de uitvoering van het projectplan voor de versterking van de borgingstaken van de examencommissie. Het projectplan bestaat uit 6 deelprojecten, die gericht zijn op versterking op de kerntaken waar de op basis van de zelfevaluatie de grootste verbeterslag te behalen is. De examencommissie heeft Risbo gevraagd mee te werken aan deelproject 3 – MSc Toetscommissie, deelproject 4 – Toetsmanual voor examinatoren en deelproject 6 – Aanpassen RSM’s “integraal toetsbeleid’. In deze offerte beschrijven we welke rol we voor Risbo zien binnen deze deelprojecten en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement