Een blik op toegankelijkheid en inclusief 3mE-bacheloronderwijs

Opdrachtgever: TU Delft, Faculteit 3mE

Om een beeld te krijgen hoe 3mE studenten uit verschillende groepen hun studie ervaren, gaan wij informatie verzamelen van zowel huidige als voortijdig gestopte studenten. Het verzamelen van data gebeurt op twee manieren, namelijk in de vorm van focusgroepen en kwalitatieve dataverzameling via email.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement