Maatschappelijke Gevolgen van COVID-19: Meting 2

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, Amsterdam en Den Haag

Eind april / begin mei is onder leiding van Godfried Engbersen (hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Katja Rusinovic (lector Grootstedelijke Ontwikkelingen van de Haagse Hogeschool) onderzoek gedaan naar de maatschappelijke gevolgen van COVID-19 voor de Nederlandse bevolking en de inwoners van Rotterdam en Den Haag. Het betrof een in hoofdzaak kwantitatief vragenlijst onderzoek onder leden van verschillende panels van Kieskompas. De dataverzameling is uitgevoerd door Kieskompas. Risbo was verantwoordelijk voor een groot deel van de analyses. Eind juni/begin juli zal een tweede onderzoek plaatsvinden waarin met dezelfde onderzoeksopzet en vragenlijst nogmaals de impact van COVID-19 op de bevolking in kaart wordt gebracht. Naast Rotterdam en Den Haag zal in dit nieuwe onderzoek ook Amsterdam worden betrokken. De dataverzameling zal wederom worden uitgevoerd door Kieskompas.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement