Begeleiding studenten bachelorscriptie ESSB

Opdrachtgever: ESSB

Het vak Bachelorproject is de afsluiting van de Bacheloropleiding Bestuurskunde. Het project geldt als een proeve van bekwaamheid in het opzetten en uitvoeren van bestuurskundig (of breder: sociaalwetenschappelijk) onderzoek. In het Bachelorproject integreren en verdiepen studenten de verworven kennis en inzichten - van bestuurskundige (sociaalwetenschappelijke) theorieŽn en concepten en hun academische skills door middel van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Studenten doorlopen de gehele onderzoekscyclus: van probleemstelling, theoretisch kader tot conclusies en aanbevelingen. Dit project voorziet in de begeleiding van een groepje van circa 8 studenten bij hun bachelorscriptie.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus Universiteit Erasmus+ diversiteit geluk training kwaliteitszorg Hogeschool Rotterdam risicojongeren research consultancy onderwijsinnovatie dagboek tentamen toetsing UTQ studiesucces evaluatie meetinstrument
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement