Onderzoeksworkshops Leerkrachten BOOR

Opdrachtgever: BOOR

Binnen de professionele leergemeenschap (PLG) voor rekenen en taal gaan vier leraren praktijkonderzoek uitvoeren naar de effecten van de PLG Verlengde instructie (rekenen) en de PLG Inspirerend en effectief taalonderwijs voor iedereen (taal).
De praktijkonderzoeken zullen worden ingezet om de effecten van de uitgevoerde interventies te meten. Op basis van de gemeten effecten zullen er keuzes worden gemaakt voor het uit te zetten beleid op school- en bestuursniveau.

Tussen september 2020 en juni 2021 zullen vier workshops, een online sessie over theoretisch kader en een afsluitende bijeenkomst, gegeven worden. De workshops en de online sessie richten zich op:

1. Introductie, doel van onderzoek, de onderzoek cyclus, verschillende manieren van opzetten onderzoek, zelfstandig werken aan de operationalisatie.
2. Online sessie Theoretisch Kader ontwikkelen.
3. Kwalitatieve onderzoeksmethoden: interviews, focusgroep gesprekken, samenstellen vragenlijsten.
4. Kwantitatieve onderzoeksmethoden: enquête opstellen en afnemen.
5. Onderzoeksuitkomsten analyseren, schrijven onderzoeksrapportage.
6. Overzicht gegeven workshops en afsluiting: draagvlak binnen de school – communicatie over het onderzoek.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement