Studiekeuzecheck 2021-2022

Opdrachtgever: SSC OOS EUR

Sinds 2011 voert Risbo in opdracht van SSC – OOS het project ‘Instroommonitor’ uit. Doel van het project is het ontwikkelen van een informatiesysteem waarmee aanvullende studentinformatie wordt verzameld die relevant is voor het ondersteunen van het studiekeuzeproces en het verhogen van het studiesucces aan de EUR. Sinds het van kracht worden van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KIV) in 2013, is de EUR verplicht tot het uitvoeren van een activiteit gericht op de studiekeuze van aankomende studenten en het geven van een studiekeuzeadvies aan deze studenten. SSC – OOS heeft besloten de Instroommonitor in te zetten als instrument om aan deze wettelijke eisen te voldoen. Sinds het collegejaar 2014-2015 is de Instroommonitor op zodanige wijze voor het ingezet.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement