Didactische training ten behoeve van TA RSM onderwijs

Opdrachtgever: RSM

Risbo heeft in de voorgaande academische jaren een aantal TA trainingen verzorgd gericht aan teaching assistants (vanaf nu: deelnemers) van RSM. Het doel van deze training is om in een beperkte tijd basisvaardigheden en –inzichten benodigd voor adequate begeleiding van de practicumgroepen te verwerven. In verband met de corona crisis worden deze trainingen voorlopig online gegeven. In de online training besteden wij – net als in de fysieke variant - op interactieve wijze aandacht aan belangrijke didactische basisvaardigheden, zoals:
- het geven van een duidelijke instructie/uitleg,
- het stellen van begripsvragen,
- het activeren en motiveren van studenten,
- het geven van feedback aan studenten,
- het omgaan met verschillende soorten studentgedrag en
- het zorgdragen voor een veilig leerklimaat.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
meetinstrument research kwaliteitszorg toetsing Erasmus+ studiesucces evaluatie risicojongeren Erasmus Universiteit tentamen consultancy training geluk diversiteit onderwijsinnovatie UTQ Hogeschool Rotterdam dagboek
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement