Online training coaching skills voor studentbuddies

Opdrachtgever: InHolland Studiesucces center

Inholland is een hogeschool met onderwijs voor studenten, professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad biedt Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan.
Het Studiesucces Centrum (SSC) van Inholland is opgezet om het hoge percentage langstudeerders en uitval tegen te gaan en de sociale cohesie onder studenten te bevorderen. Het SSC heeft meerdere oplossingen geformuleerd om bovenstaande uitdagingen aan te pakken.
Een van deze oplossingen is het inzetten van studiegenoten als ‘studentbuddies’. Het SSC denkt dat het inzetten van studiegenoten een positief effect zal hebben op het welbevinden van de student. Deze studentbuddies zullen één op één begeleiding bieden tijdens de studie. Een tweede oplossing is dat deze studentbuddies een workshop studievaardigheden geven aan de studenten. Deze workshop (in groepsverband) moet ervoor zorgen dat meer studenten succesvol hun eerste jaar doorkomen.
Het SSC legt de nadruk op de term ‘coaching’ om ervoor te zorgen dat de studentbuddy begeleiding en advies biedt: de eerstejaarsstudenten worden geacht zelfstandig te zoeken naar oplossingen.
Het SSC wil de kwaliteit van de individuele coaching en workshop studievaardigheden borgen door deze studentbuddies een training aan te bieden. Risbo gaat deze training verzorgen.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement