Oorzaken en triggerfactoren disriminatie personen van Afrikaanse afkomst in Nederland

Opdrachtgever: Min SZW

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verricht Risbo onderzoek gericht op de oorzaken en triggerfactoren van discriminatie van personen van Afrikaanse afkomst in Nederland. Discriminatie op grond van herkomst is in 2018, net als voorgaande jaren, het vaakst gemeld bij politie en ADVís. Een kwart van het totaal aantal discriminatiemeldingen dat jaar had betrekking op personen van Afrikaanse afkomst (antizwart). Uit meerdere onderzoeken blijkt dat etnische achtergrond en huidskleur een belangrijke rol spelen in de ervaringen met discriminatie en alledaags racisme. Desalniettemin, worden racisme en etnische-raciale discriminatie door een groot deel van de Nederlandse bevolking ontkent. De Nederlandse overheid is zich hiervan bewust en is in dit kader met het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie gestart. Het Nationaal Actieprogramma is gericht op de bestrijding van alle vormen van discriminatie, waaronder ook discriminatie op grond van herkomst. In lijn hiermee en twee eerder verschenen onderzoeken naar discriminatie, wordt in 2020 onderzoek gedaan naar discriminatie gericht tegen personen van Afrikaanse afkomst.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
risicojongeren UTQ research training consultancy meetinstrument diversiteit studiesucces Hogeschool Rotterdam onderwijsinnovatie geluk Erasmus Universiteit tentamen Erasmus+ dagboek toetsing kwaliteitszorg evaluatie
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement