BKO docenten nieuwe master Genomics in Society

Opdrachtgever: EMC

De afdeling Klinische genetica van het Erasmus MC ontwikkelt een tweejarige, sector overschrijdende, verbindende research master: Genomics in Society. Het doel van de nog op te zetten master is om studenten op te leiden tot excellente, genomic researchers die vertrouwd zijn met de maatschappelijke, ethische en beleidsmatige kwesties die ontwikkelingen in genomics met zich meebrengen en genomic innovaties kunnen bewerkstelligen en implementeren. Ten behoeve van de nieuwe masteropleiding worden multidisciplinaire cursussen ontwikkeld, waarvoor verschillende docenten verantwoordelijk zijn. Een deel van deze docenten heeft op dit moment nog geen BKO kwalificatie. Risbo is gevraagd om voor deze docenten een apart BKO cohort te begeleiden, waarin de docenten met elkaar toewerken naar een BKO certificaat en een didactisch verantwoord cursusontwerp. Dit heeft als groot voordeel dat docenten, door elkaar en elkaars vakken beter te leren kennen, tijdens het ontwerpen van hun nieuwe cursussen met elkaar kunnen afstemmen.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement