Zelfselectie aan de poort door studenten

Opdrachtgever: Nationaal Regieorgaan Ondewijsonderzoek (NRO)

37 procent van de gediplomeerden uit het vwo, havo en mbo besluit niet te gaan studeren in het hoger onderwijs (HO) (Van den Broek et al., 2019). Dit kan duiden op een probleem met toegankelijkheid van het HO. Vanuit een social justice perspectief is dit niet wenselijk.

Internationaal onderzoek laat de problemen met toegankelijkheid zien, en de diverse factoren en mechanismen die belemmerend werken in verschillende groepen zoals eerste-generatie studenten (Perna 2006; Whitty et al., 2015). Het onderzoeksterrein is echter versnipperd, en bevindingen zijn niet zondermeer toepasbaar in verschillende HO systemen.

Om deze lacune te adresseren, verrichten we een review die de volgende vraag beoogt te beantwoorden: “Wat zijn factoren en mechanismen in het besluit van gekwalificeerde jongeren om niet te gaan studeren in het HO?”. Op basis van de review wordt een theoretisch raamwerk ontwikkeld dat de belangrijkste factoren en mechanismen in de keuze voor het HO beschrijft in relatie tot kenmerken van het HO.

Om het theoretisch raamwerk te contextualiseren, wordt daarnaast een kwalitatieve studie verricht, volgens de vraag “Welke betekenis geven jongeren aan de factoren en mechanismen zoals vastgesteld in de literatuurstudie in het besluit om niet te gaan studeren in het Nederlandse HO?”. Er worden semigestructureerde interviews afgenomen met een beperkte groep gekwalificeerde jongeren die besloten om niet naar het HO te gaan, op zowel mbo, havo als vwo niveau.

Op basis van de uitkomsten van de review en kwalitatieve studie worden onderzoeksaanbevelingen geformuleerd, evenals beleidsaanbevelingen op het gebied van toegankelijkheid van het HO.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Hogeschool Rotterdam dagboek risicojongeren onderwijsinnovatie toetsing training research studiesucces kwaliteitszorg UTQ evaluatie consultancy meetinstrument Erasmus+ diversiteit Erasmus Universiteit geluk tentamen
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement