Evaluatie invoering diploma praktijkschool

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam/KWP

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. Er is geen van rijkswege georganiseerd lesprogramma en ook geen landelijk examen en diploma. Het ontbreken van een schooldiploma leidt bij verschillende partijen tot ongenoegens. De regio Rijnmond heet daarom besloten samen te werken aan de invoering van een Praktijkschooldiploma, dat in het schooljaar 2016/2017 voor het eerst ingevoerd is. De Kenniswerkplaats Rotterdam (met Risbo als partner) is gevraagd om een evaluatieonderzoek uit te voeren onder professionals, werkgevers, leerlingen en ouders naar de invoering.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement