BKO-PGO op maat ESSB, DPECS

Opdrachtgever: ESSB

In 2019 is Risbo gestart met de ontwikkeling en uitvoering van het BKO-PGO traject op maat voor de docenten aan de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (DPECS), in opdracht van de Erasmus School of Social en Behavioral Sciences. Dit traject is de Basis Kwalificatie Onderwijs toegespitst op de Probleem Gestuurd Onderwijs methode.

De BKO-PGO heeft een blended karakter. Naast de online leeromgeving bestaan er vier inhoudelijke bijeenkomsten die ieder een blended opzet hebben. Deelnemers bereiden zich online voor met behulp van video’s en opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten is er daardoor ruimte voor toepassen in het eigen onderwijs en peer- en expert feedback.
De Basiskwalificatie Onderwijs is verplicht voor alle docenten die aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn. De BKO-PGO bestaat uit twee delen: (1) het onderwijskundige traject zoals hierboven beschreven en (2) beheersing van de Engelse taal op minimaal C1-niveau.
Het onderwijskundig gedeelte van de BKO-PGO wordt toegekend bij het beheersen van de onderwijskundige en didactische competenties op de volgende gebieden:
1. Ontwikkeling visie op onderwijs;
2. Ontwerpen van onderwijs;
3. Uitvoeren van onderwijs, inclusief het begeleiden van studenten;
4. Toetsing van onderwijs;
5. Evaluatie, reflectie en onderwijsverbetering.

U zult deze competenties bewijzen in een Proof Of Competence (POC) voor ieder onderdeel.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De BKO-PGO wordt specifiek aangeboden aan docenten van ESSB, DPECS.
De Basiskwalificatie Onderwijs is verplicht voor alle docenten die aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn. Houders van de BKO(-PGO) worden ook door andere Nederlandse universiteiten erkend als gekwalificeerd academisch docent. Bij de start van de BKO(-PGO) is het van belang dat u over enige basiskennis en –vaardigheden, op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs (inclusief toetsing), beschikt. Het BKO-PGO traject is specifiek voor docenten van ESSB, DPECS die (gaan) lesgeven binnen een opleiding met Probleem Gestuurd Onderwijs.

Inschrijven voor de BKO-PGO
Neem contact op met uw leidinggevende voor meer informatie over het inschrijven voor de BKO-PGO.
Let op! Om deel te kunnen nemen aan de BKO-PGO is het van belang dat u een vak coördineert of in ieder geval de mogelijkheid hebt om het vak waarin u doceert aan te passen. U zult de ervaringen uit het vak nodig hebben om alle competenties te bewijzen in de POCs.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement